Grijanje, ugradnja i zamjena plinskih instalacija [Gegi vodoinstalaterski radovi]
Gegi vodoinstalaterski radovi

Grijanje, ugradnja i zamjena plinskih instalacija

Ugradnja i zamjena plinske instalacije.

Izvođenje instalacija etažnog grijanja u bakru, cinčanim i bakar-plastika cijevima:

  • ugradnja i promjena instalacija grijanja,
  • informacije i ideje o izvođenju instalacije,
  • zamjena ventila, fleksibilnih cijevi...

Često se pri adaptaciji stana susrećemo s dotrajalim instalacijama, i po novim standardima, tehnički neispravnim instalacijama koje funkcioniraju godinama, ali im je rok uporabe istekao i potrebito ih je zamijeniti. Plinska instalacija je delikatan posao koji smije izvoditi isključivo ovlašteni instalater. Ovlaštenje za obavljanje radova dobiva od GPZ ( Gradska Plinara Zagreb ). Naši instalateri plina izvode preinake, ukoliko želite promijeniti raspored potrošača u odnosu na postojeće stanje. Uz manje preinake izvode i kompletne zamjene postojeće plinske instalacije ili izvedbu prvog uvođenja plina u vaš stan ili poslovni prostor.

Prije priključenja trošila na dimnjak, dimnjak mora pregledati i očistiti odgovorna osoba koja o tomu izdaje potvrdu. Dimnjak se mora redovito čistiti i kontrolirati da ne bi došlo do začepljenja.

Unutarnje (kućne) plinske instalacije postavljaju se vodoravno i okomito na zidove i stropove, a promjene smjera izvodimo u obliku lukova. Cijevi, u pravilu, postavljamo nadžbukno, rijetko podžbukno. Unutarnje cijevne instalacije, vođene kroz neprovjetravane šupljine, moraju se postavljati u zaštitne cijevi, što je slučaj i kod prolaska kroz stropove ili podove između katova. Takve cijevi moraju biti izvedene od materijala postojanog na koroziju ili zaštićene od nje. Ako se pak instalacije polažu u spušteni strop, mora se omogućiti njegovo provjetravanje pomoću koncentričnih otvora uz cijev na obodnim zidovima ili dva dijagonalno postavljena ventilacijska otvora.

Priključci na potrošače mogu biti čvrsti i slobodni.

Čvrsti se sastoje od plinske slavine navojno spojene na ogranak te čvrste ili savitljive cijevi između slavine i potrošača, pri čemu je razdvajanje priključka moguće samo alatom.

Slobodni se sastoje od: specijalne ili standardne slavine, savitljive (čelične ili armirane gumene) cijevi te spoja na plinsko trošilo (ne na ložište!), pri čemu se spoj savitljive cijevi i slavine ispred trošila može rastaviti rukom, a konstruiran je tako da pri tome ne može doći do istjecanja plina.


Grijanje, ugradnja i zamjena plinskih instalacijaGrijanje, ugradnja i zamjena plinskih instalacijaGrijanje, ugradnja i zamjena plinskih instalacijaGrijanje, ugradnja i zamjena plinskih instalacija